Ginger Joe

Ginger Joe är en alkoholhaltig ginger beer som produceras av Accolade Wines och som i Sverige distribueras av Bibendum.

Là-bas har hjälpt Bibendum att marknadsföra Ginger Joe i Sverige med hjälp av rmarknadsföring och relationsbyggande i sociala medier. Vi har bland annat tagit fram plan och innehåll till Facebooksida och annonserat online via vårt verktyg LIQR.

reflex-footer-button